top of page

Rymowane Wierszyki- Galeria z wierszykami dla dzieci i rodziców


Rysowane wiersze to świetny sposób na nawiązanie kontaktu dorosłego z dzieckiem. Dziecko z radością i podziwem patrzy i przysłuchuje się mówionym i jednocześnie rysowanym wierszykom.

Podczas tego typu zabawy u dziecka pobudza się procesy poznawcze: myślenie, uwagę, spostrzegawczość, a także motywuje dziecko do samodzielnego wykonywania rysunku do danego tekstu. Ponadto wierszyki są bardzo dobrym materiałem do zabaw z dziećmi nadpobudliwymi, ponieważ są pewną formą relaksu.

Życzymy dobrej zabawy! :)