top of page

Czy Twoje dziecko potrzebuje arteterapii?


Arteterapia stosowana jest nie tylko jako terapia, której zadaniem jest terapia lecznicza (wspomagająca proces leczenia), często jest stosowana także jako metoda rozwoju osobistego. Stosowana jest między innymi w pomocy dzieciom, osobom dorastającym, dorosłym i osobom w okresie późnej dorosłości, grupom społecznym i rodzinom, w leczeniu: lęków, depresji, innych zaburzeń afektywnych, nerwic, uzależnień, problemów w relacjach rodzinnych, w przypadkach nadużycia seksualnego i przemocy domowej, w trudnościach społecznych i emocjonalnych związanych z niepełnosprawnością i chorobą, w traumach i przeżyciach straty, przy problemach fizycznych, poznawczych i neurologicznych, oraz trudnościach psychospołecznych związanych z chorobami somatycznymi (np. chorobami nowotworowymi). Coraz częściej wykorzystywana jest również w profilaktyce społecznej, w tym w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Arteterapia lub też Artterapia, czyli leczenie przez sztukę, to stosunkowo nowo sformalizowany system terapii. Obejmuje nie tylko rysunek czy malarstwo, ale też sztuki takie jak: grafika (warsztatowa), rzeźba ( również zalicza się tu sztuke origami!) sztuki użytkowe (m.in. witraż, collage, fotografia, projekty okładek, plakatów), zdobnictwo,dekoratorstwo ( w tym Ikebana), muzykoterapia ("bierny" relaks lub też tworzenie muzyki), filmoterapia ( seans filmowy z dyskusją lub kręcenie filmów), teatroterapia, choreoterapia (taniec jako terapia), w końcu- biblioterapia, czyli czytanie na głos bajek/tekstów/książek i dyskusje.

Tak, sztuka zbawia, sztuka leczy. Nie tylko widza, odbiorcę, ale również samego artystę. Emocje przelane na płótno mają

w sobie dużo magii, wyczuwalnej przez odbiorcę. Sztuka tworzona świadomie/pieczołowicie, przemyślanie niejako, pomaga nam rozprawić się z emocjami, które potrzebują atencji. Dlatego tak ważna podczas sesji arteterapii jest Artysta-Dzieło.

Pomoc profesjonalisty i jego przewodnictwo są w tym działaniu kluczowe dla procesu terapeutycznego. Wspierająca relacja jest potrzebna, by przeprowadzić osobę przez proces twórczy, pomagając jej znaleźć i odkryć jego indywidualne znaczenie na każdym etapie.

Drugim ważnym aspektem jest dbałość samego pacjenta o proces twórczy i nadawanie mu osobistego znaczenia, np. poprzez tworzenie historii o tym dziele, jego opis, subiektywną interpretację jego znaczenia. Niewiele form terapii w tak dużym stopniu zależy od aktywnego uczestnictwa osoby. „W arteterapii terapeuta wspomaga i ułatwia eksplorację zarówno różnych materiałów jak i treści narracji na temat dzieła stworzonego podczas sesji”.

Daje możliwość symbolicznego wyrazu trudnych przeżyć, doświadczeń i emocji w bezpiecznych warunkach, bez mówienia "wprost", pomaga nazwać problem i obniżyć napięcie.

Rozważcie pójście z bliskimi do galerii fotografii lub malarstwa.

Oddzielcie się od problemów dnia codziennego, poczujcie świeżość abstrakcyjnego języka obrazu, kształtu, koloru.

Zestresowane dziecko warto regularnie namawiać na rysowanie razem z nami. Lub wyklejanie, czy odgrywanie scenek... Pamiętajcie jednak o tym, by dziecko świadomie tworzyło, by nadawało sens dziełu.

A jeśli czujecie, że arteterapia z profesjonalnie wykwalifikowanym terapeutą jest niezbędna dla dobra

i rozwoju Waszego dziecka, zapoznajcie się z poniższą stroną:

http://arteterapia.pl/psts/

#KredkaUczy #rozwójdziecka #kreatywność #sztuka #arteterapia #terapiasztuką